Biuro konstrukcyjne

Niemal od początku istnienia firmy rozwijana jest działalność biura konstrukcyjnego i działu badawczo rozwojowego. Biuro konstrukcyjne TESAT zaprojektowało wszystkie wyroby oraz maszyny i stanowiska wykorzystywane w procesie produkcji i montażu naszych złączy elektrycznych.

TESAT - biuro konstrukcyjne

Biuro konstrukcyjne oferuje usługi inżynierskie w zakresie:

  • projektowania konstrukcji stalowych,
  • projektowania podzespołów maszyn roboczych,
  • projektowania i budowy linii technologicznych, automatów produkcyjnych oraz oprzyrządowania technologicznego,
  • projektowania i budowy ergonomicznych stanowisk i urządzeń montażowych (automatycznych lub półautomatycznych),
  • modernizację istniejących urządzeń produkcyjnych i montażowych,
  • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny maszyn i urządzeń,
  • wykonanie dokumentacji rysunkowej 2D oraz modelowanie 3D,
  • projektowanie wyrobów, a także tworzenie prototypów wyrobów metodą szybkiego prototypowania,
  • obliczenia inżynierskie oraz obliczenia metodą elementów skończonych.